ชำระเงินลงทะเบียนการประชุมวิชาการ

การแจ้งชำระเงิน
โอนเงินผ่านหมายเลขบัญชี xxx-xxxx xxxx ธนาคาร xxx สาขา xxx
โอนเงินผ่านหมายเลขบัญชี xxx-xxxx xxxx ธนาคาร xxx สาขา xxx

แจ้งการชำระเงินผ่านระบบ แจ้งชำระเงิน โดยใช้หมายเลขการลงทะเบียนในการแจ้งชำระ * rid-xxx *